Zavolajte nám

Poistenie Sťahovanie TITAN

Máme uzatvorené poistenie na zodpovednosť firmy za spôsobenú škodu.

Máme uzatvorené poistenie na zodpovednosť firmy za spôsobenú škodu nasledovne:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group do výšky 66.400 € s možnosťou pripoistenia.
Poistná čiastka sa vzťahuje na poškodenie bremien a technologických zariadení počas premiestňovania.

V prípade, že by došlo k poškodeniu majetku zákazníka je potrebné dodržať nižšie uvedený postup:

  • Vypíše sa dodací list o vykonaní prác, kde uvedie rozsah poškodenia, kúpnu cenu tovaru a rozsah žiadanej náhrady – škodový protokol.
  • Odloží poškodenú vec a umožní obhliadku rozsahu poškodenia agentovi z poisťovne.

Faktúru za opravu je nutné vystaviť na firmu:

Sťahovanie TITAN s.r.o.
Adresa: Štefana Králika 12, 84108 Bratislava
IČO: 47 313 901


ELIT MOVING TEAM

SŤAHOVANIE TITAN - UMENIE SŤAHOVAŤ

Sme Vám NONSTOP k dispozícii na telefónnom čísle: 0948 474 668 a na mailovej adrese: simrak@stahovanie-titan.sk

Nezáväzná cenová kalkulácia
© Sťahovanie TITAN 2016 - All rights reserved. Created by Divis Design